Рекламира и продава едновременно!

Директен мейлинг: Електронна форма на комуникация, насочена директно към получателя на съобщението. Има за цел да представи продукт, услуга или търговска марка.

Внимателно пазарно проучване – Особено важен фактор, който показва дали нещата, които правите, стоките или услугите, които предлагате, са сполучливи или не.

Целевата аудитория (таргетирането) е ключ към успеха в директния мейлинг. Всяка информация, с която разполагате за своите клиенти, може да бъде умело използвана, за да подберете онези от тях, на които да изпратите подходящатата електронна поща.

Мотивацията – Основен фактор за успеха на кампанията в областта на директния мейлинг. Нещо безплатно, което може да бъде от полза на Вашите потенциални клиенти. Томбола, в която раздавате награди, и особеностите на сезона биха могли да подобрят значително резултатите на кампанията.

Графичното оформление: Дизайнът е много важен в директния мейлинг. Правилната подредба на думите е по-силно от снимките, които пък могат да предават послания по-бързо от текста.

Доверието: Директният мейлинг е идеална форма за запазване доверието на потребителите към определен продукт или услуга, както и за повишаване на разпознаваемостта на марката.

Насърчаване на продажбите: Директният мейлинг има за цел не само да запознае аудиторията с продукта (услугата), но и да подтикне към нейното закупуване.

Ако чрез нас Вие спечелите един-единствен нов клиент и запазите един лоялен, то това означава, че добре сме си свършили работата.
  • Меню